realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody

Realizacja pasa zieleni publicznej obejmująca: przygotowanie terenu, nasadzenia dużych drzew alejowych o obwodzie pnia 14-16 cm - Surmii bignoniowatej, obsadzenie terenu bylinami takimi jak żurawka ogrodowa w kompozycji z turzycą japońską oraz posadzenie roślin cebulowych. Do zadania realizacyjnego należało także posadowienie stylizowanych ławek i koszy oraz żeliwnych słupków z barierką.