realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody

Miejski ogród położony poniżej poziomu domu, gdzie główny problem projektowy stanowiła niezagospodarowana stroma skarpa, leżąca u podstawy tarasu. Kwestię tą rozwiązano stosując kilka stopni z murków oporowych oraz odpowiednią roślinność okrywową w kompozycji z bylinami. Życzeniem właścicielki było także wprowadzenie roślin o czerwonym kolorze liści oraz osłonięcie części tarasowej. W projekcie opierającym się na liniach prostych przewidziano również altanę z drewnianym tarasem oraz wodną kaskadę wykonaną z wydobytych głazów narzutowych.