Ogrody projektowanie ogrodów Głogów

KWALIFIKACJE

Dyplom ukończenia SGGW w Warszawie, kierunek Architektura Krajobrazu - nr OGR.6128/2002
Uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni SITO NOT Warszawa - nr 232/2007
Kwalifikacje w zakresie wykonywania robót konserwatorskich w zieleni zabytkowej.
Kwalifikacje NPTC - Europejskiej organizacji do spraw uprawnień w branży rolno-leśnej:
- uprawnienia arborystyczne, chirurgia drzew,
- praca pilarką w koronie drzewa, z 2006 r.
Europe Tree Worker - Certyfikat kwalilifikowanego wspinacza drzewnego w zakresie pielęgnacji drzew, Europejskiego Stowarzyszenia Arborystyki (European Arboricurtural Council), z 2006 r.
Kurs prac na wysokości technikami alpinistycznymi z 1998 r.
Kurs pilarza z 1996 r.