realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody realizacje ogrody

Realizacja dla Urzędu Miejskiego w Głogowie obejmująca wykonanie nasadzeń przy szkole podstawowej w Głogowie. Zadanie polegało na wykonaniu tzw. ogródka dydaktycznego. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni gruntowych dzielących teren na 4 kwatery, które zostały obsadzone wybranymi gatunkami roślin w podziale tematycznym. Zadanie obejmowało również posadzenie drzew z gatunku robinia akacjowa odmiana Umbraculifera.